Mijn diensten

U kunt mijn hulp inschakelen voor:

● Begeleiding bij bezoek aan arts, ziekenhuis of kapper
● Begeleiding naar familie en vrienden
● Lichte huishoudelijke taken zoals koken, bakken, afwassen
● Boodschappen doen, naar de markt, koffie drinken
● (Duo)fietsen, wandelen
● Dierverzorging, uitlaten, naar dierenarts
● Gezelschap, creatieve hobby's uitoefenen

Lichamelijke zorg en medische handeling zijn handelingen die ik niet kan en mag uitvoeren.

Gezelschap geldt voor iedereen, ook voor

  • Mantelzorger
  • Dementie 
  • Lichamelijke beperking
  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • enzovoort